İsviçrede Helal kesim nedir?

ayrintisiyla anlatalim:

helal ne demektİR?

"Helal" kelimesi "caiz" veya"izin verilen" anlamına gelir. İslam dininde tüketilmesine izin verilen gıda maddelerini, kullanılmasına ve yapılmasına izin verilen şeyleri ve eylemleri ifade eder.

Helal kesİm nasil olur?

Helal kesim, İsviçre'deki çoğu mezbahanın günlük üretim rutininin parçası olan diğer kesim yöntemlerinden  farklıdır. Buna göre, kasap İslam dinine mensup olmalı ve çok az uyuşturulmuş hayvan boğazı kesilirken yüzü kıbleye dönerek, niyet edilip, İslami usule uygun, tekbir ve besmele ile kesilir.

Hayvan çok az bir elektro voltajla bayıltılmaktadır, İsviçre Gıda Denetim Dairesi ve Veterinerliği tarafından hayvanın hafif bayıltmadan kesilmesine izin verilmemektedir. Ayrıca bu yöntem İslam Din Adamları, yani Hocalar tarafından caiz sayılmaktadır.

Hayvan hakları veya haysİyete uygun yaşama koşulları nedİr?

İsviçre'de sıkı bir şekilde uygulanan hayvan hakları helal kesim için de geçerlidir. Öncelikle, hayvanın kesimden önce hafif bir voltajla uyuşturulması şarttır. Sıla AG hayvanları çok az bir elektro voltaja tabi tutmaktatır. Bu yöntem hem Hocalar, hemde TSE tarafından caiz sayılmaktadır. Aynı zamanda helal kurallarına da uyulur. Sıla AG mezbahası, yetkili imamlar tarafından denetlenip onaylanmıştır.

Mezbahamız resmî olarak HELAL sertifikalıdır.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and start writing.